Menu

Orzechowscy z Orzechowa

Wymiana informacji

Janusz Orzechowski i początki rodu

orsecho

Początki rodu, jakie można znaleźć w literaturze, wyprowadzają go z ziemi chełmińskiej. W końcu XIV wieku historycznie poświadczony jest Janusz z Orzechowa Orzechowski a także Konrad i Dietrich. W zależności od tego czy występują w źródłach niemieckich czy polskich wymienia się np. Janusza czy Hanusza lub Hansa von Orsechov (różne pisownie). Mowa rzecz jasna o Orzechowie w ziemi chełmińskiej, dziś w gminie Wąbrzeźno. Nieopodal Ryńska i Kowalewa. Janusz, czy jak kto woli Hanusz/Hannusz poświadczony jest przez Jana Długosza i innych autorów. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem, po stronie Krzyżaków, będąc także członkiem Związku Jaszczurczego. Przedstawiciele tej właśnie rodziny pieczętowali się herbem Rogala w ziemi chełmińskiej by z niej przenieść się następnie do innych rejonów Polski.     

© Orzechowscy z Orzechowa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci